Hızlı Test Kitleri Alldiatech

Distemper Virus İnfiuenza Virus And Adenovirus2 ( CDV/CIV/CAV2 )

Asan Easy Test Distemper Test Kiti (CDV) Ag Influenza (CIV) Ag Adenovirus2 (CAV2) Ag 10’lu Paket CDV/CAV2/CIV, köpek vücut salgılarında distemper virüsü, adenovirüs 2 ve influenza virüsünün hızlı ve kalitatif tespiti için bir immünkromatografik test kitidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir